Nou Kwè pi gwo fòs Ayiti se lè tout Ayisyen nan Ayiti itilize Kreyòl la pou kominike youn ak lòt

Pwojè sa kreye pou kore kreyòl la epi ba li vale li nan lemond antye.